Praktijkassistentie

In onze praktijk is de praktijkassistente op iedere werkdag tot 17.00 uur aanwezig.

De praktijkassistente is het eerste aanspreekpunt wanneer u te maken krijgt met onze praktijk.
Haar taken bestaan onder andere uit:

 • baliebezetting
 • het beantwoorden van de telefoon (o.a. het plannen van afspraken, het beantwoorden van vragen)
 • administratieve ondersteuning van de praktijk
 • het verrichten van laboratoriumonderzoeken (o.a. urineonderzoek, bloedsuiker en Hb onderzoek)
 • het geven van vaccinaties
 • het maken van uitstrijkjes
 • het behandelen van wratten
 • het uitspuiten van de oren
 • het maken van ECG's
 • het aanleggen van een holterapparaat
 • allerlei andere, protoculair vastgelegde, handelingen

Omdat de taken van de praktijkassistentes steeds omvangrijker worden, hebben zij gedurende een aantal momenten in de week een spreekuur.

Soms zult u dan geholpen worden door de assistente van de andere huisarts of zult u het telefonische antwoordapparaat krijgen. De assistentes plannen hun spreekuur zoveel mogelijk buiten de piekuren, dus meestal in de middag.
Wij verzoeken u daarom voor het maken van afspraken, zoveel mogelijk 's morgens tussen 08.00 en 10.00 uur te bellen.

Het praktijkassistentie-spreekuur is te bezoeken volgens afspraak.