Actueel

LSP

Het Landelijk SchakelPunt  coordineert het uitwisselen/inzien van medische gegevens onderling.

Door aan uw huisarts toestemming te geven om deze link open te zetten, kan bv de huisartsenpost inzien welke medicatie U gebruikt, welke ziektes u heeft/gehad en voor welke medicatie U eventueel allergisch bent.

 

Griepvaccinatie

Op donderdag 14 november van 15.00 - 18.00 uur is het weer tijd voor de jaarlijkse griepvaccinatie.

 

Indien U hiervoor in aanmerking komt, zal U in de komende weken een uitnodiging hiervoor ontvangen.

Vakantiesluiting

De praktijk van dokter E.W. Thurkow is van maandag 30 december 2019 tot maandag 6 januari 2020 wegens vakantie gesloten.

Waarneming voor spoedeisende zaken en herhaalreceptuur gaat via de praktijk van dokter Boelhouwer, Croonstadtlaan 1c (boven de Albert Heijn) telefoonnummer 255662.