CORONA

In het gebouw op de Hoofdweg en ook in wachtkamer van dokter Thurkow is het dragen van een mondmasker verplicht.

Wij vragen u bij binnenkomst de handen te desinfecteren.

                                             Ook vragen wij u zoveel mogelijk alleen te komen, tenzij begeleiding echt noodzakelijk is.

 

Informatie over het Coronavirus

Kijk ook op thuisarts.nl voor een filmpje over het Coronavirus.

Om te voorkomen dat patienten die mogelijk besmet zijn met het Coronavirus (Covid-19) in de praktijk komen en anderen besmetten graag uw aandacht voor het volgende:

Berichtgeving over het coronavirus

Zoals bekend heerst op dit moment het coronavirus in Nederland en in de wereld. Bij het overgrote deel van de mensen is een besmetting niet gevaarlijk en is het als een gewone verkoudheid. Bij een klein percentage kwetsbare mensen kan het echter wel gevaarlijk zijn. Dan kan opname in het ziekenhuis of zelfs IC-opname nodig zijn. Met alle maatregelen willen we proberen te voorkomen dat er ineens heel veel mensen tegelijkertijd ziek worden waardoor ziekenhuizen worden overbelast.

Voor u als patiënt van praktijk Thurkow en ook voor de gezondheid van de medewerkers van de praktijk is het volgende van belang:

  • Heeft u luchtwegklachten met hoesten en/of kortademigheid, eventueel met koorts: blijf dan thuis en ziek de klachten uit. Nogmaals: net als bij een gewone verkoudheid genezen de meeste mensen uit zichzelf van het coronavirus.
  • Mocht u zo ziek zijn dat u denkt dat alleen uitzieken niet voldoende is: neem telefonisch contact op met de praktijk. Dan wordt beoordeeld of u eventueel gezien moet worden, in de praktijk of eventueel thuis.
  • Als u nu een afspraak maakt voor de praktijk zal de assistent  altijd vragen of u luchtweg klachten heeft. Als dat zo is wordt in overleg met u bepaald wat er moet gebeuren. Als het even kan, wordt u verzocht de luchtwegklachten eerst uit te zieken.
  • Mocht u een afspraak hebben staan, maar intussen heeft u luchtwegklachten gekregen: overleg met de praktijk. In principe moet de afspraak worden afgezegd.
  • Als het onvermijdelijk is dat u beoordeeld moet worden door een arts en u heeft luchtwegklachten, dan trekt het personeel beschermende kleren aan. Eventueel wordt er een visite gedaan of u wordt gezien op de praktijk. U mag dan niet plaatsnemen in de wachtkamer, u wordt verwezen naar een ruimte die daar speciaal voor bedoeld is.
  • De huisarts kan u niet testen op het coronavirus, dat doet de GGD. Het beleid daarvoor is aangescherpt: buiten het ziekenhuis worden door de GGD  alleen mensen getest die lichamelijk kwetsbaar zijn of ouder dan 70 jaar en daarbij ook ernstig ziek dreigen te worden. Mensen die niet zo ziek zijn worden dus niet getest.
  • Houd er rekening mee dat de wachttijden aan de telefoon bij de praktijk  en bij de huisartenpost momenteel langer kunnen zijn dan u gewend bent. Dank u voor uw begrip daarvoor.

Ga NIET ZONDER AFSPRAAK naar uw huisarts of huisartsenpost toe. Dan zou u andere mensen kunnen besmetten.
De huisarts vertelt u wat u moet doen. Blijf tot die tijd binnen.

Meer algemene informatie over Corona vindt u op thuisarts.nl en de website van het RIVM.